SNSI Instructor Trainer:
Create New Instructors.

مدرسین آینده را آموزش دهید

دستیار مدرس

ارتباط بین دستیار مدرس SNSI و مدرس دوره مدرسی SNSI شبیه به دایو مستر (استاد غواص)  SNSI و مدرس SNSI که در زمان آموزش با مدرسان SNSI همکاری می‌کنند، است.
 شرکت در این برنامه نیاز به داشتن گواهینامه مدرسی استاد غواص (دایو مستر) SNSI دارد و در تمام مدت دوره آمادگی مدرسی در کنار مدرس دوره مدرسی SNSI کار کرده باشید. گواهینامه دستیار آموزشی SNSI پیش نیاز درخواست برنامه مدرس دوره مدرسی SNSI است.

مدرس دوره مدرسی

مدرس دوره مدرسی  SNSI یکی از مهم ترین و برجسته ترین سطوح حرفه‌ای است چون علاوه بر اینکه شخصی هستید که آموزش و تخصص‌های دوره‌های مدرسی SNSI را توسعه می‌دهد، در جلسه مشاوره SNSI شرکت می‌کنید و در فعالیت ها و تصمیمات آموزشی SNSI موثر هستید. دستیار آموزشی SNSI که حداقل ۲۰۰ گواهینامه SNSI در هر سطحی صادر کرده و در دوره آمادگی مدرسی SNSI به طور کامل شرکت کرده می‌تواند برای شرکت در برنامه مدرسی دوره مدرسی SNSI درخواست دهد. دفتر کار SNSI درخواست را بررسی خواهد کرد و صلاحیت داوطلبین را برای شرکت در برنامه تعیین خواهد کرد.

مدرس دوره مدرسی تکنیکال (فنی)

مدرس دوره مدرسی تکنیکال (فنی) SNSI همان مربی دوره مدرسی تفریحی SNSI است که در زمینه آموزش فنی غواصی تخصص بالایی دارد و برای برگزاری دوره آموزشی برای داوطلبینی که مایل اند مدرس تکانیکال (فنی)  SNSI شوند، واجد شرایط است.
همچنان که غواصی تکنیکال (فنی) در سراسر جهان محبوب تر می شود نیاز به مدرسان تکنیکال (فنی) SNSI به طور مداوم رشد می کند و مدرس دوره مدرسی تکنیکال (فنی) SNSI بهترین واجد شرایط برای ارائه این دوره است.