Become an SNSI Professional:
Use the best Educational Materials available.

Divemaster SNSI:
Dive Guide and Assistant Instructor.

Explorer Instructor SNSI:
Professional in Technical Diving.

بهترین شغل در جهان با بهترین ابزار آموزشی

این برای ما اتفاق افتاده که شور و اشتیاق ما برای دریا، قلب ها و روح هایمان را تصرف کرده است، شما هم می‌توانید تصورات خود را از بهشت به واقعیت تبدیل کنید.
قدم اول را بردارید: از مدرس دوره مدرسی SNSI یا مدرس موسسه آموزشی SNSI مشاوره بگیرید و برنامه آمادگی مدرسی SNSI را شروع کنید.