SNSI Rescue Diver:
Become Self Confident.

چه چیزی یاد خواهید گرفت و چگونه می توانید شروع کنید

RD_Obiettivo.png
با دوره غواصی امداد و نجات SNSI شما به غواصی از دیدگاهی متفاوت نگاه خواهید کرد: علاوه بر اینکه وابسته به خودتان هستید شما از نحوه واکنش نشان دادن برای غواصان دیگر در شرایط اضطراری آگاه خواهید شد. هدف دوره غواصی امداد و نجات SNSI این است که به شما تکنیک های درست برای انجام امداد و نجات یا نجات خود را آموزش دهد.
برنامه به ۳ جلسه تئوری و ۴ جلسه آبی تقسیم می شود. از طریق این جلسات شما یک غواص با اعتماد به نفس بیشتر خواهید شد: غواص امداد و نجات SNSI

به غواص تبدیل شوید که همه میخواهند همراه (Buddy) شما در غواصی باشند

ابزار آموزشی برای دوره

ابرار آموزشی که شما در دوره غواصی امداد و نجات SNSI استفاده می کنید بسته به منطقه شما و روش آموزشی که ترجیح می دهید ممکن است متفاوت باشد:
  • کتابچه «غواص امداد و نجات» همراه با راهنماهای مطالعه به شما نحوه غواص امداد و نجات شدن را آموزش خواهد داد
  • ویدئو «غواص امداد و نجات» به شما مهارت های آبی که از مدرس خود یاد می گیرید و تمرین می‌کنید را نشان خواهد داد.
  • دفترچه ثبت وقایع شخصی (لاگ بوک LogBook) برای ثبت تمرینات و غواصی های شما

بهترین ابزار و روشهای آموزشی در دسترس شما

پیش نیازهای این دوره

اگر شما حداقل ۱۶ سال سن دارید و گواهینامه غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI و تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه SNSI یا معادل آن را از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده دارید، می توانید در برنامه غواص امداد و نجات SNSI ثبت نام کنید.
دوره غواص امداد و نجات SNSI پایه و اساسی است برای همه غواصان جدی که می خواهند دانش غواصی خود را افزایش دهند.
هم اکنون ثبت نام کنید شروع به یادگیری کنید، یک مرکز غواصی SNSI پیدا کنید.

با دور غواصی امداد و نجات SNSI شما یک غواص متکی به خود و راحت خواهید شد