Nitrox Diver SNSI:
Increase Dive Time,
Increase the Adventure.

Dry Suit Diver SNSI:
Dive Year Round.
Always Dive in Comfort.

Capture Images with the SNSI
Underwater Photography Course
.

با سرعت خودتان آموزش ببینید و تمرین کنید

با SNSI شما به بهترین و مدرن ترین سیستم آموزشی دسترسی دارید تا با استفاده از سیستم آموزشی مدرن و مطمئن که ساده و کاربردی است، مطابق با سرعت خودتان آموزش ببینید.
مدرس SNSI شما بهترین کارشناسی است و شما را در انتخاب تخصص بر اساس علایق و تجربیات خاص خودتان مشاوره دهد.

غواص هاورینگ (شناوری)

داشتن شناوری خوب کلید غواصی لذت بخش و ایمن است: با آموزش و تمرین فعالیت‌ها در طول دوره تخصصی غواص هاورینگ SNSI است که به طور خودکار از بهترین موقعیت تان مطلع خواهید شد در حالی که مهارت ذهنی تان را افزایش می دهید، آرامش و راحتی را تجربه می کنید که مثل آن را قبلا هرگز تجربه نکرده اید.
برنامه: دوره حداقل به یک جلسه تئوری و دو جلسه غواصی آبهای آزاد نیاز دارد شما همه اقدامات برای غواص شناور شدن SNSI را یاد خواهید گرفت.
پیش‌نیازها: حداقل سن ۱۵ سال و داشتن گواهینامه غواصی آبهای آزاد SNSI یا معادل آن از یک سازمان شناخته شده آموزشی.
آموزش مستمر: شما میتوانید آموزش تان را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید، تخصص های بیشتر را برای واجد شرایط شدن به عنوان غواص آبهای آزاد پیشرفته SNSI بگذرانید، با دوره غواص نایتروکس تفریحی SNSI شما می توانید دانش خود در مورد نایتروکس را افزایش دهید و قادر خواهید بود با حداکثر راحتی در حالی که اکسیژن غنی شده تنفس می کند به غواصی بپردازید، تکنیک هایی که در طی دوره های تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه و غواص امداد و نجات SNSI یاد گرفته اید در زیر آب به کار ببرید و یک غواص لایق شوید، شما می توانید آموزش تان را با دوره غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI ادامه دهید و نحوه برنامه ریزی غواصی دکو تفریحی را یاد بگیرید، با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن در زیر آب را یاد خواهید گرفت و می توانید تجربه تان را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید.
اکنون ثبت نام کنید و فورا شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی از تماس بگیرید

ضروریات برای غواص خوب شدن

غواص درای سوت (لباس خشک)

با لباس خشک (درای سوت) شما در همه فصول سال می‌توانید غواصی کنید. سایتهایی را ببینید که شما به خاطر آبهای سرد، فکر می‌کردید غیر ممکن است. زمان ماندن در آب را افزایش دهید و از غواصی معمول خود با سطح بالاتری از راحتی لذت ببرید.
بدون توجه به سطح شما، با دوره تخصصی غواص لباس خشک (درای سوت) SNSI، به راحتی می توانید استفاده از لباس خشک را یاد بگیرید: پس از این دوره در حین غواصی، درجه حرارت آب دیگر نمی تواند عامل نگرانی باشد اما بخش جدایی ناپذیر از تجهیزات غواصی شماست.
برنامه: دوره حداقل به ۱ جلسه تئوری و ۲ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد، شما همه امکانات برای غواص لباس خشک (درای سوت) SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۵ سال و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده.
آموزش مستمر: شما می توانید آموزش خود را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید. با آموختن  تخصص های اضافی به عنوان غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI واجد شرایط باشید. با دوره غواص نایتروکس تفریحی SNSI شما می توانید دانش تان را در مورد نایتروکس افزایش دهید و قادر خواهید بود که حداکثر راحتی در حالی که اکسیژن غنی شده تنفس می کنید به غواصی بپردازید. داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن، به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد. شما می‌توانید آموزش تان را با دوره غواصی دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI ادامه دهید و نحوه برنامه ریزی غواصی تفریحی را یاد بگیرید؛ با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن در زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید.
اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

با درای سوت (لباس خشک) شما می توانید در همه فصول سال غواصی کنید

غواص نایتروکس تفریحی

یک غواص پیشرفته واقعی همیشه از نایتروکس برای بهبود راحتی و لذت خود استفاده میکند.
برنامه: این دوره به حداقل دو جلسه تئوری و دو غواصی در آبهای آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص نایتروکس تفریحی SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۶ سال و داشتن گواهینامه غواص آب های آزاد SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته شده.
آموزش مستمر: شما میتوانید آموزش خود برای غواص پیشرفته شدن را ادامه دهید. با آموختن تخصص های اضافی به عنوان غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI واجد شرایط باشید، داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد؛ شما همچنین می توانید آموزش های خود را افزایش دهید و با شرکت در دوره غواصی دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI نحوه برنامه ریزی و انجام غواصی برداشت فشار را یاد بگیرید؛ با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می توانید آنها را با خانواده و دوستانتان به اشتراک بگذارید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

نایتروکس تنفس کنید، هوای غنی شده برای شما خوب است

غواص جهت یاب

همانند یک قایقران، غواصان نیز اهمیت آگاهی از موقعیت خود را در همه زمانها می دانند، غواص جهت یاب SNSI، به خاطر سپردن نقطه مبدا و نشانه گذاری های طبیعی را آموزش می بیند و قادر است به نقطه ورود غواصی برگردد. علاوه بر این او نیز می‌تواند از قطب نما به درستی استفاده کند، یک ابزار متنوع مفید برای جهت یابی زیر آب و تشخیص مسیر برای رفتن به سایت غواصی یا رفت و آمد بین چند سایت غواصی.
برنامه: دوره حداقل به ۱ جلسه تئوری و ۲ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص جهت یاب  SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل ۱۵ سال سن و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد و غواص شناور (هاورینگ) SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده.
آموزش مستمر: شما می توانید آموزش خود را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید، با آموختن تخصص های اضافه به عنوان غواص پیشرقته آب‌های آزاد SNSI واجد شرایط باشید. با دوره غواص نایتروکس تفریحی SNSI شما می توانید دانش خود در مورد نایتروکس را افزایش دهید و قادر خواهید بود با حداکثر راحتی در حالی که اکسیژن غنی‌شده تنفس می کنید به غواصی بپردازید، داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد؛ شما همچنین می توانید آموزش های خود را افزایش دهید و با شرکت در دوره غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI نحوه برنامه ریزی غواصی برداشت فشار تفریحی را یاد بگیرید؛ با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید.
هم اکنون ثبت نام کنید و شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

متخصص در تشخیص موقعیت و جهت یابی

شب و محدودیت دید غواص

هدف مشترک بیشتر غواصان پیشرفته این است که در محیط و شرایط مختلف غواصی کنند:
زمانی که ما در شب غواصی می کنیم، می‌توانیم موجوداتی را که در طول ساعات روز پنهان می شوند را مشاهده کنیم، رنگ های غیر قابل تصور از اشکال زندگی را ببینیم یا در آب ها با دید محدود مثل دریاچه‌ها سایر فعالیت‌ها را تمرین کنیم.
تکنیک های ارتباطی و جهت یابی در دوره غواص شب SNSI شما را قادر می سازد تا در شب یا در دید محدود به غواصی بپردازید، غواصی همیشه اکتشاف های شگفت انگیز و جدیدی را به ارمغان می آورد. پرتوهای باریک چراغ قوه به ما دنیایی را نشان می دهد که در غیر این صورت ما تماشایش را از دست داده بودیم.
 برنامه: دوره حداقل ۱ جلسه تئوری و ۱ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارید، شما همه الزامات برای غواص شب SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۵ سال و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد و غواص شناور (هاورینگ) SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده.
آموزش مستمر: شما می توانید آموزش خود را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید. با آموختن تخصص‌های اضافه به عنوان غواص آب‌های آزاد پیشرفته SNSI واجد شرایط باشید. با دوره غواص نایتروکس تفریحی SNSI شما می توانید دانش تان در مورد نایتروکس را افزایش دهید و قادر خواهید بود با حداکثر راحتی در حالی که اکسیژن غنی‌شده تنفس می کنید به غواصی بپردازید، داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد؛ شما همچنین می توانید آموزش های خود را افزایش دهید و با شرکت در دوره غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI نحوه برنامه ریزی غواصی برداشت فشار تفریحی را یاد بگیرید؛ با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورا شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

غواصی شب یک محیط منحصر به فرد برای ما فراهم می کند

غواص تلاطم امواج(Drift) و قایق

غواصان به زودی یاد می‌گیرند که یک عامل شایع که روی غواصی آنها تاثیر می گذارد، شرایط دریا است: جریانات، امواج و زمین کف دریا. دوره آموزش غواصی تلاطم امواج (drift) و قایق به شما نحوه تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مطابق با این شرایط را آموزش می دهد
با دوره غواصی تلاطم امواج (drift) و قایق SNSI و افزایش دانش، شما بهتر می‌توانید عناصر را ارزیابی کنید و در ارتباطات با جریانات، مسافت شنا کردن و تفاوت بین قایق شناور و لنگر گرفته تصمیمات مطلوب بگیرید.
برنامه: دوره حداقل ۱ جلسه تئوری و ۱ غواصی آبهای آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواصی تلاطم امواج (drift) و قایق SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۵ سال و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد و غواص شناور (هاورینگ) SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته شده.
آموزش مستمر: شما می توانید آموزش خود را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید. با آموختن تخصص های اضافی به عنوان غواص آبهای آزاد پیشرفته SNSI واجد شرایط باشید. با دور غواص نایتروکس تفریحی SNSI شما می توانید دانش تان در مورد نایتروکس افزایش دهید و قادر خواهید بود با حداکثر راحتی در حالی که اکسیژن غنی‌شده تنفس می‌کنید به غواصی بپردازید، داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد؛ شما همچنین می توانید آموزش های خود را افزایش دهید و با شرکت در دوره غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI نحوه برنامه ریزی غواصی برداشت فشار را یاد بگیرید؛ با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

به جریانات اجازه دهید شما را منتقل کند و لذت بیشتری داشته باشید

غواص عمیق

 غواصان اغلب به اعماق بیشتر جذب می‌شوند، خودتان را به چالش بکشید، مهارت های تان را افزایش دهید و به راحتی سایت های غواصی منحصر به فردی را مشاهده کنید. با تمرین تخصصی موجود در دوره غواص عمیق SNSI شما تکنیک‌ها و اعتماد به نفستان را برای غواصی تا حداکثر عمق ۱۳۰ فوت یا ۳۹ متر افزایش و توسعه خواهید داد.
با توجه به اطلاعات موجود در کتابچه راهنما و تمرینات آبی شما به زودی بر پیکربندی تجهیزات و برنامه ریزی الزامات انجام این غواصی ها مسلط خواهید شد.
برنامه: دوره حداقل ۲ جلسه تئوری و ۲ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص عمیق SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
 الزامات: حداقل سن ۱۵ سال و داشتن گواهینامه غواص آب های آزاد و غواص شناور (هاورینگ) SNSI یا معادل آن از یک سازمان شناخته شده آموزشی.
آموزش مستمر: شما میتوانید آموزش خود را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید. با آموختن تخصص های اضافی به عنوان غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI واجد شرایط باشید. با دوره غواص نایتروکس تفریحی SNSI شما می توانید دانش تان در مورد نایتروکس را افزایش دهید و قادر خواهید بود با حداکثر راحتی در حالی که اکسیژن غنی‌شده تنفس می کنید به غواصی بپردازد، داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا (BLS) و کمک های اولیه به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد؛ شما همچنین می توانید آموزش های خود را افزایش دهید و با شرکت در دوره غواص دکو (برداشت فشار) تفریحی SNSI نحوه برنامه ریزی غواصی برداشت فشار تفریحی را یاد بگیرید؛ با دوره عکاسی زیر آب SNSI شما نحوه استفاده از دوربین دیجیتال و عکس گرفتن زیر آب را یاد خواهید گرفت و می‌توانید آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورا شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

غواصی عمیق ۱۳۰ فوت یا ۳۹ متر

عکاسی زیر آب

غواص بودن یک امتیاز ارزشمند است اما با عکس گرفتن می توانید بخش هایی از این جهان را به دست بیاورید که داستانی واقعا لذت بخش را روایت می کند. برنامه عکاسی زیر آب SNSI یک دوره کامل است، چه شما یک عکاس حرفه ای با تجهیزات حرفه ای باشید، چه بخواهید با یک دوربین دیجیتال زیرآبی ارزان شروع کنید، این برنامه برای شما ایده آل است.
برنامه: دوره حداقل ۲ جلسه تئوری ۲ جلسه غواصی آبهای آزاد نیاز دارد، شما همه الزامات برای غواص عکاس زیرآب SNSI شدن را یاد خواهید گرفت.
الزامات: حداقل سن ۱۵ سال و داشتن گواهینامه غواص آب‌های آزاد SNSI یا معادل آن از یک سازمان آموزشی شناخته‌شده.
آموزش مستمر: شما می توانید آموزش خود را برای غواص پیشرفته شدن ادامه دهید. با آموختن تخصص های اضافه به عنوان غواص آب‌های آزاد پیشرفته SNSI واجد شرایط باشید. داشتن گواهینامه تکنیک های پایه ای احیا BLS و کمک های اولیه SNSI به عنوان یک ضرورت برای غواص امداد و نجات SNSI شدن به حساب می آید و شما یک غواص با اعتماد به نفس خواهید شد؛ شما همچنین می توانید آموزش های خود را افزایش دهید و با شرکت در دوره غواص دکو تفریحی SNSI نحوه برنامه ریزی و انجام غواصی برداشت فشار تفریحی را یاد بگیرید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

عکس بگیرید و آنها را با دوستان و خانواده تان به اشتراک بگذارید