Speciality Instructor SNSI:
Teach the SNSI Specialties.

فراگیران را با سرعت خودشان آموزش دهید

با SNSI شما به بهترین و مدرن ترین سیستم آموزشی دسترسی دارید تا فراگیران را با استفاده از سیستم آموزشی مدرن و مطمئن که ساده و کاربردی است مطابق با سرعت خودشان آموزش دهید.
شما به عنوان مدرس SNSI بهترین کارشناس هستید تا به فراگیر کمک کنید که دوره‌های تخصصی را انتخاب کند که به بهترین وجه منافعش را برآورده سازد.

مدرس تخصص های عمومی (پایه)

متخصصان پایه SNSI این افراد هستند:
غواص هاورینگ، غواص شب، غواص قایق، غواصی با تلاطم امواج (drift)، غواص جهت یاب، غواص عمیق. هم چنین این تخصص‌ها برای فراگیرانی که به عنوان غواص آب های آزاد تایید می‌شوند مورد نیاز است.
سیستم SNSI به شما این حق انتخاب را می دهد که دوره غواصی آب های آزاد پیشرفته را یا به طور کلی برگزار کنید یا به بخش های مختلف تقسیم کنید و هر تخصص را در دوره مخصوص به خود آموزش دهید.
این روش دیگری برای برآورده کردن نیازهای شخصی فراگیران است.
به محض اینکه شما به عنوان مدرس آب‌های آزاد SNSI تایید شدید، می توانید تخصص غواص لباس خشک (Dry Suit) را آموزش دهید.
بعد از اینکه شما الزام آموزش ۶ فراگیر دوره غواصی آب های آزاد را برآورده کردید، قادر هستید برای مدرسی پیشرفته درخواست بدهید و همه تخصص های پایه و دوره غواص آبهای آزاد پیشرفته را آموزش دهید.

مبانی عمومی را برای تبدیل شدن به یک غواص خوب آموزش دهید

غواص نایتروکس تفریحی

مدرس هوای فشرده (نایتروکس) تفریحی شدن به شما این اجازه را می دهد تا به فراگیران مزایای تنفس هوای غنی شده با اکسیژن را در زمان غواصی تفریحی آموزش دهید:
افزایش زمان غواصی و بهبود راحتی
پیش نیاز این دوره داشتن گواهینامه مدرس آب‌های آزاد SNSI و شرکت در یک سمینار دوره مدرسی SNSI است.
گواهینامه مدرس نایتروکس تفریحی SNSI علاوه بر این که شما را قادر می سازد تا دوره های نایتروکس را آموزش دهید، برای آموزش دوره استاد غواص یا دایو مستری SNSI و برای شرکت در دوره های مدرس دکو (همراه با برداشت فشار) تفریحی SNSI و دوره‌های تکنیکال (فنی) SNSI یک پیش نیاز ضروری است.

دوره های غواصی نایتروکس تفریحی SNSI را آموزش دهید

مدرس عکاسی زیر آب

برنامه مدرسی عکاسی زیر آب SNSI به شما این امکان را می دهد تا به فراگیران فوت و فن و تکنیک های عکاسی زیر آب و نحوه اشتراک گذاری با دوستان و خانواده را آموزش دهید.
پیش نیاز این دوره موارد زیر میباشد:
داشتن گواهینامه مدرس آب‌های آزاد SNSI
شرکت در یک سمیناری که توسط مدرس دوره مدرسی SNSI که مجاز به آموزش و صدور گواهینامه مربوط به این برنامه است.

نحوه عکس گرفتن و اشتراک گذاری با خانواده و دوستان را آموزش دهید