SNSI Explorer Diver 1:
First Step into the World of Technical Diving.

-170 ft
-51 m

SNSI Explorer Diver 2:
Trimix for Deep Exploration.

-235 ft
-72 m

SNSI SCR Diver:
A World of Silence.

اگر می‌خواهید تجربه غواصی قوی‌تر داشته باشید و دانش خود را گسترش دهید، آموزش غواصی تکنیکال (فنی) SNSI را امتحان کنید

شما تمام مفاهیم و مهارت های آموخته شده را در طول تمرینات اعمال خواهید کرد و در محیط های مختلف و شرایطی که غواصان تکنیکال با آن مواجه می شوند، راحت خواهید بود.
پیکربندی ما راحت ترین و واقع بینانه ترین است. شما در برخورد با سناریوهای مختلف غواصی تخصص کسب خواهید کرد.
آیا برای چالش جدید آماده هستید؟

غواص جستجوگر ۱

دوره غواص جستجوگر ۱ SNSI شما را غواص تکنیکال (فنی) خواهد کرد، به شما غواصی تا عمق ۱۶۷ فوت یا ۵۱ متر، فراتر از محدودیت های غواصی بدون برداشت فشار را آموزش خواهد داد. برداشت فشار با استفاده از نایتروکس یا اکسیژن خالص انجام خواهد شد.
دوره حداقل به ۷ جلسه تئوری و ۴ جلسه غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد. در طول دوره شما پیکربندی مخصوص تجهیزات برای غواصی فنی را یاد خواهید گرفت، نحوه انتخاب بهترین تجهیزات را یاد می گیرید؛ دانش شما از فیزیک و فیزیولوژی غواصی را تقویت می‌کند؛ سناریوها را تمرین کنید و با استفاده از مدل های اخیر VPM (مدل نفوذ پذیری متفاوت)، نظریه‌های مختلف برداشت فشار را مورد بحث و گفتگو قرار دهید و شما برنامه ریزی غواصی تکنیکال (فنی) را با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار یاد خواهید گرفت.
در پایان دوره شما می توانید یک غواصی اختیاری داشته باشید و تریمیکس (مخلوط اکسیژن، هلیوم و نیتروژن) را امتحان کنید و کاهش تلاش های تنفسی و مستی نیتروژن (نیتروژن نارکوسیس) که نتیجه جایگزینی هلیوم با بخشی از نیتروژن است را تجربه کنید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

غواصی تکنیکال (فنی) SNSI اعتماد به نفس را افزایش می دهد

غواص جستجوگر ۲

با دوره غواص جستجوگر ۲ شما آموزش تکنیکال (فنی) را کامل خواهید کرد و قادر خواهید بود فراتر از محدودیت های غواصی با برداشت فشار به غواصی بپردازید.
این دوره امکان استفاده از مخلوط تریمیکس (مخلوط اکسیژن، هلیوم، نیتروژن) هم زمانی که مخلوط گاز تنفسی حاوی ۲۱٪ اکسیژن است (نوموکسیک normoxic)، هم زمانی که مخلوط گاز تنفسی حاوی اکسیژن کمتر از ۲۱٪ است (هیپوکسیک hypoxic) را برای رفتن به حداکثر عمق ۲۳۵ فوت یا ۷۲ متر فراهم می‌کند. شما با استفاده از مخلوط تریوکس (Triox)، نایتروکس و اکسیژن ۱۰۰٪، اجرای برداشتن فشار در زمان صعود را یاد خواهید گرفت.
دوره حداقل به ۲ جلسه تئوری (برای کسانی که گواهینامه غواص جستجوگر ۱ SNSI را دارند) یا ۵ جلسه تئوری (برای کسانی که گواهینامه معادل دارند) و ۴ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد.
در طول این جلسات تئوری شما عوامل مرتبط با، استفاده از هلیوم، استفاده از مخلوط تریمیکس و برنامه‌ریزی غواصی را از طریق استفاده از کامپیوتر و نرم افزار یاد خواهید گرفت.
با تمرینات آبی شما نحوه سرهم کردن درست تجهیزات ضروری و انتخاب بهترین تنظیمات برای نوع غواصی برنامه ریزی شده را یاد خواهید گرفت، بهترین مخلوط ها با استفاده از تریمیکس و تریوکس و اکسیژن خالص برای صعود و برداشت فشار را یاد بگیرید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید. 

این چالش را بپذیرید. به اعماق بیشتر بروید.

غواص سیستم نیمه مدار بسته ( SCR)

با دوره غواص مقدماتی نیمه مدار بسته SNSI شما در غواصی احساس جدیدی را تجربه خواهید کرد و به شما اجازه غواصی تا عمق ۴۰ متر (۱۳۰ فوت) با سیستم اکسیژن نیمه مدار بسته را خواهد داد.
دوره حداقل ۵ جلسه تئوری، ۲ جلسه استخری یا آب های محصور و ۴ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد. شما نحوه کار کردن، مشخصات، تفاوتهای space40 را با سایر سیستم های اکسیژن رسانی خواهید دانست، شما نحوه برنامه ریزی و اجرای غواصی با space40 برای نشان دادن امنیت مطلق در استفاده از آن را یاد خواهید گرفت.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید. 

اگر شما می‌خواهید سکوت کامل را تجربه کنید یا به زندگی دریایی نزدیکتر شوید: این برنامه برای شماست.