SNSI TEK:
Complete Technical Training.

در غواصی تکنیکال (فنی) حرفه ای شوید

مدرسی جستجوگر ۱ SNSI، اولین گام برای شرکت در دوره های آموزشی تکنیکال (فنی) است، شما متوجه خواهید شد که روش SNSI برای غواصی تکنیکال (فنی) کاملا متفاوت از آن چیزی است که استفاده میکنید.
هدف دوره های تکنیکال (فنی) SNSI فراهم کردن سیستم یکپارچه برای غواصان است تا تکنیک‌های غواصی فراتر از NDL (محدودیت‌های بیش از حد فشار قابل تحمل) را با هدف کشف محیط های عمیق تر، جستجو برای احساسات جدید در حالی که به غواصان باتجربه تبدیل می شوند را یاد بگیرند.

مدرس جستجوگر ۱

دوره مدرسی جستجوگر ۱ از شما یک مدرس تکنیکال خواهد ساخت، به شما آموزش می دهد تا قادر باشید نحوه غواصی در حداکثر عمق ۱۶۸ فوت یا ۵۱ متر در حالی که برداشت فشار با نایتروکس یا اکسیژن خالص انجام می‌شود را آموزش دهید.
برنامه: این دوره به حداقل ۳ جلسه تئوری و ۳ غواصی آبهای آزاد نیاز دارد، در طی این جلسات شما ابزار آموزشی دوره، استانداردها و پیکربندی مورد نیاز را یاد خواهید گرفت، علاوه بر این شما نحوه پیکربندی تجهیزات و نحوه آموزش دوره غواص جستجوگر ۱ و همچنین برنامه‌ریزی غواصی با استفاده از نرم افزار برداشت فشار (دکو) را یاد خواهید گرفت.
علاوه بر این شما نحوه آموزش غواصی فراتر از محدوده برداشت فشار با استفاده از بهترین ترکیب برای حداکثر عمق مجاز را با استفاده از نایتروکس یا اکسیژن خالص برای برداشت فشار را یاد خواهید گرفت.
 بعد از ۳ جلسه غواصی آب‌های آزاد می توانید برای امتحان کردن تریمیکس (ترکیب نیتروژن، هلیوم و اکسیژن) و تجربه کاهش مستی نیتروژن (نیتروژن نارکوسیس) به خاطر غلظت کمتر نیتروژن، یک غواصی اختیاری انجام دهید. در پایان دوره شما همه الزامات برای گرفتن گواهینامه مدرسی جستجوگر ۱ SNSI را یاد گرفته اید.
چه کسی می تواند این دوره را بگذراند:
اگر شما گواهینامه مدرسی استاد غواص (دایو مستر) SNSI یا معادل آن از هر سازمان شناخته شده دیگر را دارید و برای ۲۵ فراگیر در هر سطحی گواهینامه صادر کرده اید و در دو ماه گذشته ۱۰ غواصی عمیق فراتر از ۱۰۰ فوت یا ۳۰ متر را انجام و ثبت کرده اید، شما می توانید در دوره مدرسی جستجوگر ۱ SNSI درخواست ثبت نام دهید.
ماجراجویی غواصی بعدی شما:
شما یک روش جدید در آموزش غواصی اسکوبا را کشف کرده اید.
اکنون شما میتوانید با آموزشی که در دوره مدرسی جستجوگر ۲ SNSI برای غواصی با تریمیکس (ترکیب نیتروژن، هلیوم و اکسیژن) می بینید، تصمیم به کشف اعماق بیشتر در غواصی تکنیکال (فنی) بگیرید.
هم اکنون ثبت نام کنید و فورأ شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

دوره ای که دیدگاه شما در مورد غواصی اسکوبا را تغییر می‌دهند

مدرس جستجوگر ۲

دوره مدرس جستجوگر ۲ SNSI آموزش شما به عنوان مدرس تکنیکال (فنی) را کامل خواهد کرد، به شما برای آموزش در مورد چگونگی تحقق غواصی تریمیکس با حداکثر عمق ۲۳۵ فوت یا ۷۲ متر در حالیکه برداشت فشار با مخلوط نایتروکس یا اکسیژن خالص انجام شود را آموزش می دهد.
برنامه: دوره حداقل ۲ جلسه تئوری، ۴ غواصی آب‌های آزاد نیاز دارد در طی این جلسات شما ابزارهای آموزشی دوره، استانداردها و پیکربندی مورد نیاز را مرور خواهید کرد، نحوه تیم بندی، نحوه آموزش غواص جستجوگر ۲، برنامه ریزی غواصی همراه با برداشت فشار تریمیکس با استفاده از نرم افزار و نحوه آموزش شاگردان برای استفاده از آن را یاد خواهید گرفت.
شما همچنین نحوه اموزش غواصی با استفاده از هیپوکسیک (مخلوط گاز تنفسی حاوی اکسیژن کمتر از ۲۱٪) و نوموکسیک (مخلوط گاز تنفسی حاوی ۲۱٪ اکسیژن) برای دست یافتن به حداکثر عمق و استفاده از مخلوط تریوکس، نایتروکس و اکسیژن خالص برای توقفات برداشت فشار را یاد خواهید گرفت.
در پایان این دوره شما همه الزامات برای گرفتن گواهینامه مدرس جستجوگر ۲ SNSI را یاد گرفته اید.
چه کسی می‌تواند این دوره را بگذرانند:
اگر شما گواهینامه مدرسی جستجوگر ۱ SNSI را دارید و برای ۶ فراگیر گواهینامه صادر کرده اید، شما برای ثبت نام در دوره مدرسی جستجوگر ۲ SNSI آماده هستید.
ثبت نام کنید و فورا شروع به یادگیری کنید، با مرکز غواصی SNSI تماس بگیرید.

دوره ای که صلاحیت شما را در غواصی تکنیکال (فنی) کامل میکند