اشتیاق و علاقه شدید، زندگی ما

ما در SNSI زندگیمان را به شور و اشتیاق برای فعالیت‌های بیرونی، دریا، آموزش و حفاظت اختصاص می‌دهیم.از ابتدای کار SNSI قصد داشت یک سازمان متفاوت باشد. ما یک موسسه آموزشی و صدور گواهینامه هستیم که منحصراً برای آموزش غواصان اسکوبای تفریحی اختصاص داده شده است. ما در SNSI در آموزش اسکوبا پیشگام هستیم و تمایل ما در پیش رو بودن به طور مداوم رشد و تکامل یافته است و ما را در ایجاد SNSI هدایت کرده است. هدف ما این است که همیشه مدرن ترین و به روز ترین سیستم آموزشی را ارائه دهیم. ما مدرن‌ترین ابزارها را به اعضای حرفه ای خود، همراه با به روز رسانی های مداوم و آموزش ارائه می کنیم تا آنها بتوانند مهارت های خود را به روشی که هم دقیق است و هم به راحتی قابل درک باشد به شما غواصان ارائه دهند.