سیستم SNSI در سراسر جهان شناخته شده است

سیستم SNSI تمامی اعتبارات، گواهینامه‌ها و صلاحیت‌ها را دارد تا در سطح بین‌المللی شناخته شده باشد

سیستم آموزشی SNSI مطابق با استانداردهای سازمان استاندارد بین المللی (ایزو ISO) است و همه استانداردهای لازم برای داشتن گواهینامه های شناخته شده ی جهانی را دارا می باشد.

سیستم SNSI متعهد است که دائما ابزار آموزشی خود را به روز کند و آخرین تکنولوژی ها را اجرا کند و درخواست هایی که از طریق مدرسان و غواصان مطرح می شود را مورد بررسی قرار دهد.