!-- Facebook Pixel Code -->

Advanced Specialty Instructor SNSI:
Teach the SNSI Advanced Specialties.

آموزش کاملا جدید در صنعت تخصص های پیشرفته که منحصر به SNSI است، حتی با توجه به تجربه ترین غواص ها را شگفت زده خواهد کرد.

با  SNSI شما همه ابزارها برای ارائه سطح پیشرفته آموزش به دانش‌آموزان و افزایش توانایی غواصی آنها را دارید.

مدرسی گشت در کشتی مغروقه

با برنامه مدرسی گشت در کشتی مغروقه شما می توانید نحوه نفوذ ایمن به کشتی مغروقه را به شاگردان خود آموزش دهید. دوره غواص گشت در کشتی مغروقه یک دوره تخصصی پیشرفته سرشار از اطلاعات و تمرینات عملی مفید است.
حداقل الزام برای شرکت در این دوره داشتن گواهینامه مدرس استاد غواص SNSI و شرکت در یک سمینار که توسط مربی دوره مدرسی SNSI که خود گواهی آموزشی این دوره را دارد، است.

تکنیک های تخصصی جدید را آموزش دهید.

مدرسی غواصی تفریحی دکو (همراه با برداشت فشار)

با برنامه مدرسه تفریحی دکو (همراه با برداشتن فشار) شما می توانید نحوه افزایش زمان غواصی و پلن “غواصی تفریحی دکو” را به شاگردان خود آموزش دهید.
با دکو (برداشت فشار) دیگر چیزی برای ترسیدن وجود نخواهد داشت.
برداشت فشار بخشی از غواصی تفریحی خواهد شد. این گواهینامه به شاگردان اجازه می‌دهد که تا حداکثر عمق ۱۵۰ فوت یا ۴۵ متر و با حداکثر زمان توقف برای برداشت فشار تا ۱۵ دقیقه در حالی که از دایو کامپیوتر استفاده می کنند، به غواصی بپردازند.
حداقل الزام برای شرکت در این دوره داشتن گواهینامه مدرس استاد (مستر) غواصSNSI  و شرکت در سمیناری که توسط مربی دوره مدرسی SNSI که خود گواهی آموزشی این دوره را دارد، است.

با دکو (برداشت فشار) دیگر چیزی برای ترسیدن وجود نخواهد داشت و بخشی از غواصی تفریحی خواهد شد.

مدرسی ساید مونت (جانبی)

 با دوره مدرسی سایدمونت (جانبی) شما به شاگردان نحوه استفاده از تجهیزات با پیکربندی کاملا متفاوت را یاد خواهید داد.
برخلاف روش سنتی که تانک (سیلندر) روی پشت قرار می‌گرفت در سایدمونت (جانبی) تانک (سیلندر) اطراف غواص قرار می گیرد. حداقل الزام برای شرکت در این دوره داشتن گواهینامه مدرس استاد (مستر) غواصSNSI  و شرکت در سمیناری که توسط مربی دوره مدرسی SNSI که خود گواهی آموزشی این دوره را دارد، است.

غواصی را به شیوه جدید آموزش دهید