SNSI prepoznat u cijelom svijetu

SNSI ima sve kredite, certifikate i kvalifikacije te je prepoznat na internacionalnoj razini.

Sustav osposobljavanja SNSI-a u skladu je sa svim (ISO) normama, Internacionalne organizacije za standardizaciju normi i sadrži sva mjerila potrebna za posjedovanje certifikata priznatih u svijetu.

SNSI se zalaže za stalno ažuriranje svojih edukacijskih materijale i provedbu najnovije tehnologije, propisa i ispunjavanju promjena zahtjevima svojih instruktora i ronioca.